Atliekamų darbų kainos

*visos darbų kainos yra preliminarios ir priklauso nuo objekto ypatybių